Thermia

När du köper en värmepump från Thermia är detta i sig en försäkring mot eventuella fel. Thermias mångåriga erfarenhet inom branschen borgar för hög kvalitet.

Med en kvalitetsprodukt från Thermia och en medföljande sexårig trygghetsförsäkring är du maximalt garderad mot maskinskador.

En värmepump hämtar och utvinner värme så effektivt att uppvärmningskostnaden för ett småhus kan minskas rejält, i vissa fall med mer än 75 procent.

Kostnadsbesparingarna är ofta så stora att de återbetalar kostnaderna för värmepumpsinstallationen inom bara en handfull år.

Läs mer här. www.thermia.se


Berghults Rör AB
Ede 232
835 97 Offerdal

Telefon: 
Kontor 070-334 66 08

Hans Erik Eriksson 070-350 80 58

E-post: 
info@berghultsror.se

hans@berghultsror.se